top of page
  • Writer's pictureVirve Juhola

Koneohjattu paalutus helpottaa yhtä rakennusalan hankalimmista tehtävistä

Paalunpaikkojen merkitseminen maastoon on aikaa vievää ja turhauttavaa työtä hankalissa olosuhteissa. Satelliittipaikannettu koneohjaus tuo perinteiseen mittamiehen työhön huomattavan helpotuksen ja ajansäästön. Koneohjattua paalutusta on hyödynnetty myös Trimblen uusien toimitilojen työmaalla Espoossa.


Perinteisen työtavan mukaan mittamies seisoo työmaalla tai vaikeassa maastossa ja tarkistaa ja korjaa paalunpaikat, jos paalutuskone ei taivu merkkitikkujen väliin tai jos merkit ovat kadonneet. Pahimmassa tapauksessa paalutuskone joutuu odottamaan, kunnes mittamies saadaan paikalle. Hankalien olosuhteiden siedon lisäksi työ vaatii äärimmäistä tarkkuutta; kukin paalu täytyy saada paikalleen toleranssien sisään, jotta perustukset täyttävät laadun kriteerit.


– Koneohjauksen hyöty korostuu varsinkin vinopaalutuksissa, joissa paalun kallistuksen merkitseminen on kuljettajalle hankalaa, kertoo myynti-insinööri Mikael Nenonen Sitech Finlandilta. – Koneohjauksella paalutuskoneen kuljettaja näkee suunnitellun ja toteutuvan kaltevuusasteen vektoriaineistosta paalutuksen edetessä. Kuljettaja saa määritettyä paalujen sijainnin tarkasti satelliittiyhteyden avulla suoraan ohjaamosta.


Koneohjaus lisää paalutuksen tarkkuutta ja työtehoa


– Satelliittipaikannetun koneohjauksen ansiosta paalutuskoneen kuljettaja voi työskennellä itsenäisesti riippumatta mittamiehestä ja toimistolle välittyy reaaliaikainen toteutumatieto paalutuksen edistymisestä työmaalta, Nenonen korostaa. – Koneohjaus edistää paalutuksen inhimillisistä tekijöistä riippumatonta tarkkuutta sekä laadun varmistusta ja säästää huomattavasti työhön kuluvaa aikaa.


– Suomessa koneohjattua paalutusta on tehty 2000-luvun alusta lähtien, ja Sitech Finland alkoi käyttää sitä vuonna 2015, Nenonen arvioi. – Trimblen koneohjausjärjestelmä on maailmanlaajuisen käytön kautta todettu toimivaksi kokonaisratkaisuksi. Se on täysin yhteensopiva Suomessa yleisimmin käytettyjen Junttan-paalutuskoneiden kanssa, ja sen oppiminen ja käyttöönotto on helppoa, vaikkakin vaatii paalutusyritykseltä reipasta uskoa ja askelta tulevaisuuden menetelmiin. Koneohjauksen käyttöönotto vaatii investointia teknologiaan ja ohjelmistoihin ja paalutussuunnitelmien laatimista koneluettavassa muodossa, mutta suunnitelmien tilaaminen ulkoakin maksaa helposti kymppitonnin, joten investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.Trimble Groundworks -paalutusjärjestelmä ohjaa koneenkuljettajaa paalun asettelussa


– Trimble Groundworks -paalutuskoneen ohjausjärjestelmä antaa tiedon lyötävistä paaluista paalutuskoneen kuljettajalle, Nenonen kertoo. – Paaluttaja saa ohjaamossa olevalta Trimblen näytöltä selkeän kuvan siitä, mihin kohtaan paalu on lyötävä. Järjestelmä ohjaa kuljettajaa paalun asettelussa sekä oikean kulman että kärjen paikan suhteen. Näyttö ilmoittaa oikean suunnan hiukan samalla tavoin kuin lentokapteenille ilmoitetaan koneen lähestymiskulma kiitoradalle.


– Paikannus tapahtuu satelliittipaikannuksen avulla, jolla päästään noin 2 cm:n RTK-tarkkuuteen. Groundworksin integrointi Suomessa käytettävän Junttan-paalukoneen kanssa tehdään oman CAN (Controller Area Network) -väylän yli. Hyödynnämme navigoinnissa ja paalun lyönnissä Junttanin kallistus- ja syvyysanturointia.


– Esimerkiksi virallisia paalupöytäkirjoja varten Groundworks lähettää paaluttamisen toteumatiedot Junttanin järjestelmään, josta ne saadaan ajantasaisesti käyttöön vaikkapa työmaakokouksissa. Tiedonsiirto toimii langattomasti koneeseen ja koneen ohjaamosta takaisin toimistolle, ja paalut lyödään varmasti oikeisiin paikkoihin ja oikeisiin kallistuksiin. Työskentely työmaalla tehostuu, kun kuljettajalla on ajantasainen tieto paalujen sijainneista. Mittamiehen rooli ei ole niin kriittinen kuin aikaisemmin, mikä on suuri etu työtehon kannalta, Nenonen sanoo.


Tieto päätyy suunnittelusta työkoneeseen paalutussuunnitelman kautta. Paalujen suunnitellut sijainnit, korot ja mahdolliset kaltevuudet muunnetaan paalukaavioksi Trimble Business Center -ohjelmistolla. Sillä myös siirretään tieto langattomasti koneeseen kuljettajalle, joten mahdolliset muutokset suunnitelmiin saadaan käytäntöön reaaliajassa. Vastaavasti toteutumat lyödyistä paaluista ja näin ollen raportit toteutuneesta paalumäärästä ja laadusta saadaan samaa reittiä takaisin.

68 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page