top of page
  • Writer's pictureKatriina Maanoja

Rakentaja hyötyy sähköisestä asioinnista

Trimble-talon rakennushankkeen lupaprosessi käynnistyi virallisesti 1.10.2018, kun hankkeen pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti Leena Brooke perusti uuden toimitalon lupahakemuksen Espoon kaupungin sähköiseen asiointipalveluun. 


Toki näin suuressa hankkeessa asiaa oli esitelty Espoon kaupungille erilaisissa tapaamisissa jo ennen lupaprosessin käynnistämistä. Hanketta edelsi myös kaavamuutosprosessi. Koska Hatsinanpuiston alueen voimassa oleva kaava ei sallinut toivotun korkuista toimitilarakentamista, haettiin poikkeuslupaa ennen hankkeen rakennuslupaprosessin käynnistämistä — Espoon sähköisen asiointipalvelun kautta sitäkin. Espoon käyttämän Trimble-karttapalvelun avulla arkkitehdit ovat puolestaan tutustuneet alueen kaavamääräyksiin. 

Lupaprosessin edetessä Leena Brooke ja Anna Ryhänen latasivat asiointipalveluun päivittyneitä lupapiirustuksia sitä mukaa kun rakennusvalvonta esitti täydennyspyyntöjä. Lisäksi palveluun ladattiin muitakin tarvittavia lupaliitteitä, kuten selvityksiä suunnittelijoiden pätevyyksistä, tontin hallinnasta, melusta sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelystä. Rakentamisen aikana asiointipalvelun kautta tullaan toimittamaan tarvittavat rakenne- ja erityissuunnitelmat. 

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaiset puolestaan kirjaavat järjestelmään tiedot toimitetuista katselmuksista ja lupaehtojen valvonnasta. Esimerkiksi tiedot kesäkuussa tehdystä rakennuksen paikan merkitsemisestä löytyvät näppärästi asiointipalvelusta.  


“Rakennushankkeeseen ryhtyvän näkökulmasta järjestelmä on hyvä, sillä se kokoaa suurelta osin rakennuslupaan liittyvän viranomaisasiointitiedon yhteen paikkaan. Jos hankkeeseen tulee matkan varrella uusia osapuolia, rakennuslupaan liittyvät asiat on mahdollista käydä läpi kootusti”, kertoo projektinjohtaja Pirkka Pikkarainen NCC:ltä. “Järjestelmä lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä. Kaikesta asioinnista jää järjestelmään jälki ja käytyihin keskusteluihin pääsee tarvittaessa palaamaan myös jälkeenpäin”, lisää Pikkarainen.

Aina asiat eivät ole olleet näin. Arkkitehdit muistavat miten asioita hoidettiin ennen sähköistä asiointipalvelua. “Rakennusvalvonnan asiakaspalveluun varattiin aika ja kun sovittu päivä vihdoin koitti, lupapiirustusniput napattiin kainaloon ja vietiin esiteltäväksi lupaviranomaiselle. Tätä ennen piirustusnippujen kanssa oli jo kuljettu eri virastoissa suunnitelmia hyväksyttämässä. Rakennuslupa-asiakirjat ja niiden tiedot kaivettiin mapeista, kun niitä tarvittiin”, kertoo Leena Brooke. 


Sähköisen järjestelmän ajatuksena on, että kaikki osapuolet pystyvät toimimaan yhdessä yhteisessä työtilassa reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että enää ei Brooken ja Ryhäsenkään tarvitse hypätä autoon, vaan kuvat voi siirtää rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi napin painalluksella. 


Toki samalla kun digitalisaatio on vähentänyt tarvetta käydä paikan päällä rakennusvalvontavirastossa, ovat viranomaisten vaatimukset kasvaneet. Jos aiemmin rakennuslupaa varten piti hankkia viisi selvitystä, nyt niitä vaaditaan viisitoista. Rakennuttajan näkökulmasta kohonnut viranomaisten vaatimustaso, mutta myös digitaalisuuden tarjoama toiminnan tehokkuus ja läpinäkyvyys luovat toimialalle erinomaisen lähtökohdan erilaisten vaatimusten ja laatustandardien täyttämiseen.


Haluatko tietää, miten Trimblen sähköisen asioinnin järjestelmä hyödyttää Espoon kaupunkia? Lue lisää >>


Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Trimble Kunnat -sivustolla


#oops #TrimbleTalo #rakennusvalvonta #sähköinenasiointi #epalvelut #espoo

Alkuperäinen teksti julkaistu Trimble Kunnat -sivustolla

13 katselukertaa
bottom of page