top of page
  • Writer's pictureVirve Juhola

Tietomallinnus helpottaa betonielementtien tuotantoa

Trimblen uuden toimitilarakennuksen betonielementit on mallinnettu Tekla Structures -ohjelmistolla. Elementtivalmistaja Parmalla on hyödynnetty rakennemallia kustannuslaskennassa, projektinhallinnassa ja tuotannon suunnittelussa.


Suunnittelupäällikkö Pasi Salmela Parmalta kertoo tietomallinnuksen hyödyistä elementtituotannossa.


– Tietomallin avulla voidaan jo myyntivaiheen neuvotteluissa varmistaa, että tuoteosatoimittajan ja tilaajan välillä on yhtenäinen näkemys kohteesta, Pasi Salmela sanoo. – Mallista on suuri hyöty myös määrä- ja kustannuslaskennassa, isoa rakennusprojektia vartenhan tarvitaan valtava määrä laskentaa. Suunnitteluvaiheessa malli on merkittävässä roolissa eri suunnittelualojen suunnitelmien yhdistämisessä ja ongelmien ehkäisemisessä.


– Elementtitoimittaja voi hyödyntää rakennuksen 3D-mallia jo varhaisessa vaiheessa ennen detaljitason suunnittelua, ja nykyisin mallia käytetään meillä aina vähintään myynti- ja neuvotteluvaiheessa visuaaliseen tarkasteluun, Salmela kertoo.

Kymmenessä vuodessa Parman tuotannonohjausjärjestelmään mallinnusohjelmasta siirrettävä data on kehittynyt ja rikastunut.


– Kustannuslaskennan määrätieto saadaan siirrettyä suoraan mallista tuotannonohjausjärjestelmään. Tieto liikkuu sujuvasti ohjelmien välillä ja helpottaa tuotannon aloitusta ja seurantaa, Salmela sanoo.


Valmiit komponentit nopeuttavat suunnittelua


Salmela kertoo, että Parmalla betonielementtien myynti ja valmistus perustuu vakioratkaisujen käyttöön. Parman komponenttikirjasto elementtien detaljointiin on alan kattavimpia.


– Komponenttikirjastosta saa vakiodetaljit ja -komponentit, kuten liitokset, valmiina suunnittelujärjestelmän käyttöön. Tällaiset työkalut ohjaavat vakioratkaisujen käyttöön ja tehostavat siten suunnittelua. Kaikki tyypillisimmät komponentit on valmiiksi detaljoitu, ja projektikohtaiset erikoisratkaisut mallinnetaan manuaalisesti. Detaljeista noin 70 % tulee valmiina kirjastosta, Salmela sanoo.
Trimblen ohjelmistot keskustelevat elementtien tuotannonohjauksen kanssa


– Trimblen toimitilojen rakentamista varten ontelolaattojen tiedot on luettu suoraan mallista tuotannonohjausjärjestelmään, Salmela kertoo.


Parmalla on käytössä Tekla Structures -ohjelmisto tuotannonsuunnittelussa, ja projektinhallinnassa ollaan juuri siirtymässä visuaaliseen tarkasteluun Trimble Connectissa. Parma on osa Consolis-konsernia ja käyttää tuotannon ohjaukseen konsernin omaa ERP-järjestelmää, joka toimii hyvin yhteen Tekla Structuresin kanssa. Suunnitelmissa on rakentaa linkki myös Trimble Connectiin.


– Mallidatan ansiosta tietoja ei tarvitse manuaalisesti naputella ERPpiin, ja toisaalta pystytään hyödyntämään tuotannon tietoja myös toiseen suuntaan eli viemään malliin statustiedot siitä, milloin elementit on valettu ja toimitettu, Salmela kertoo. – Tuotannonohjaukseen yhteydessä olevassa projektiportaalissamme on mallin katselutoiminto, jossa statuksia voi tarkastella.


– Mallista on suuri hyöty myös silloin, jos valmistuksessa tulee vastaan väärinkäsityksiä tai haasteita. Mallista tarkastelemalla pystyy nopeasti havaitsemaan, mistä kohdasta rakennetta puhutaan ja miten asia kannattaa ratkaista. Vaikka tulisi uutena työntekijänä mukaan projektiin, mallin avulla pääsee nopeasti kärryille siitä, millaisesta kohteesta on kysymys. Kokonaisuuden hahmottaminen 2D-piirustusten perusteella on huomattavasti hitaampaa 3D-maailmaan verrattuna.


42 katselukertaa
bottom of page