top of page
  • Writer's pictureVirve Juhola

Työmaan ohjausta Leppävaarassa: aikataulutus, aluesuunnittelu ja asennusten eteneminen

NCC:n digi-insinööri ja Ruukin työmaapäällikkö kertoivat rakentamisen vaiheista ja aikataulutuksesta, työmaan aluesuunnittelusta ja asennusten etenemisestä, kun kävimme Trimblen uusien toimitilojen työmaalla Espoossa helmikuussa.


Trimblen uudet toimitilat ovat osa NCC:n Espoon Hatsinanpuistoon rakentamaa Oasis of Professionals- eli OOPS-toimistokampusta. Kiinteistön omistaja on vakuutusyhtiö Varma. Nyt rakennetaan ensimmäisiä A- ja B-taloja ja niihin kuuluvaa pysäköintihallia, ja työvaiheeseen kuuluu olennaisena osana tarkka rakentamisen ja asennustehtävien sekä työmaa-alueen suunnittelu ja hankkeen tilanteen jakaminen päivittäin tai viikoittain hankkeen osapuolten kesken.


NCC:n työmaainsinööri Tuomo Tossavainen käyttää työmaan aikataulukseen Vico Schedule Planner -ohjelmaa joka helpottaa projektin suunnittelua.


– Schedule Planneria voi hyödyntää monella tapaa työmaan ohjauksessa, sanoo NCC:n VCD-tiimin digi-insinööri Eero-Pekka Piipponen. Hänen tehtävänsä on tukea työmaahenkilöstöä uusien digitaalisten ja virtuaalisten toimintatapojen omaksumisessa.


– Aikataulun voi laatia monella eri tavalla. Me teimme ensin laskelmat rakennuksen lohkoista ja laskimme sen perusteella rakentamiseen kuluvan ajan. Yhden kerroksen rakentamiseen kuluu parisen viikkoa riippuen tietysti urakoitsijan resursseista. Käytämme ohjelmassa värikoodausta, joka auttaa hahmottamaan kerrokset, lohkot ja rakennusvaiheet.


Lisäksi työmaalla käytetään aluesuunnitelman tekemiseen Trimblen SketchUp -mallinnusohjelmaa ja sen valmiita 3D-objekteja esimerkiksi nostokurjista, konteista ja kaivinkoneista.Tehokkaita ohjelmistotyökaluja rakennusprojektin hallintaan


Rakentamisen aikataulua päivitetään päivittäin, ja siitä viestitään tarkemmin viikkopalavereissa, joihin eri alojen urakoitsijat osallistuvat tarpeen mukaan. Urakoitsijat laativat tämän pohjalta omat tehtäväkohtaiset aikataulunsa. Vico Schedule Planneria käytetään tällä hetkellä yksittäisenä ohjelmana, mutta ajatuksena on testata, miten sitä voitaisiin hyödyntää muiden Trimblen ohjelmistojen, esimerkiksi Tekla Structuresin, kanssa.


– SketchUp auttaa työntekijöiden ja kaluston sijoittelussa taloihin, lohkoihin ja kerroksiin, Piipponen selittää. – Meillä on käytössä SketchUp Pro -versio, joka näyttää nosturit ja niiden korkeudet sekä aluesuunnitelman mittakaavassa. Se on tehokas työkalu ilman, että täytyy tehdä erillisiä mittauksia. SketchUp ja Schedule Planner ovat projektinhallintatyökaluja, joiden avulla saamme kokonaiskäsityksen työmaan tilanteesta.


– Trimble Connect -palvelussa hankkeen osapuolet voivat viestiä ja tarkastella yhdistelmämallissa törmäyksiä ja tehdä huomioita. Se on meillä käytössä työmaalla. Lisäksi hankkeessa käytössä oleva Trimble Connectin ja Tekla Structuresin linkitys mahdollistaa esimerkiksi TATE-mallien tuomisen Tekla Structuresiin referenssiksi vaikkapa tarkastelua varten.


Ruukki hoitaa sekä teräs- että betonielementtien asennuksen työmaalla


Tässä projektissa teräsrakenteiden toimittaja Ruukki hoitaa sekä teräs- että betonielementtien asennuksen. Työmaapäällikkö Andres Ambrosin tehtävänä on ohjata ja organisoida asennustiimiä työmaalla.


– 3D-tietomalli on meille varsin tärkeä työkalu, hän kertoo. – Jos minkäänlaista arkkitehtimallia on käytettävissä, hyödynnämme sitä jo urakan tarjousvaiheessa tarjouksen laatimisessa. Jos rakennesuunnittelu kuuluu urakkaan, mallinnus Teklalla alkaa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuu läpi urakan. Käytän Trimble Connect -järjestelmää nyt ensimmäistä kertaa tässä hankkeessa, joskin se on ollut Ruukilla käytössä jo aikaisemmin muissa hankkeissa. Käytännössä seuraan elementtien asennuksen etenemistä yhtä aikaa Tekla Structuresissa ja Trimble Connectissa.


– Kaikki tuotantodata viedään SAPin kautta Teklaan, missä sitä voi tarkastella suoraan mallissa. Tällä hetkellä kaksisuuntainen synkronointi ei vielä toimi, mutta saamme sen toimimaan lähiviikkoina. Tekla Model Organizer -työkalu on ahkerassa käytössä. Se on täydellinen apu, kun pitää jakaa rakennus lohkoihin ja alilohkoihin tuotannon aikatauluttamiseksi. Mallin järjestely Teklassa antaa meille arvokkaan mahdollisuuden jakaa runkoa ja laatia siitä pienempiä tuotantoeriä tarpeen mukaan.


Tuulinen keli voi vaikuttaa asennuksiin ja niiden suunnitteluun


Ruukin johdolla elementtiasennuksia tekee Espoossa parinkymmennen henkilön tiimi. Päivässä asennetaan 40–50 ontelolaattaa ja 15–20 teräspalkkia asennuskohteen mukaan. Tämän urakkavaiheen teräsasennukset saataneen valmiiksi kesäkuussa.


– Suunnittelemme toimitukset ja päivittäiset rekkakuljetukset neljä viikkoa etukäteen, eikä yllätyksiä yleensä tule, Ambros kertoo. – Suurin haaste on sää. Jos on oikein tuulinen keli, se voi vaikuttaa asennuksiin ja niiden suunnitteluun. Käytämme vakiomittaisia palkkeja ja etäisyyksiä, jotta rakenteet on mahdollisimman helppo asentaa työmaalla. Projektitiimille viestitään, kuinka monta elementtiä on asennettu päivässä tai viikossa, ja tilannetta käydään läpi pääurakoitsijan kanssa viikoittaisissa palavereissa. Näin on helpompi viestiä eri suunnittelualoille mahdollisista viiveistä.

Asennustiimimme ei vielä hyödynnä tietomallia mobiililaitteissa työmaalla, mutta Ambros uskoo, että tällainen toimintatapa on pian todellisuutta:


– Puhelinten ja tablettien kautta katseltavat tietomallit ovat rakentamisen tulevaisuutta. Ne helpottavat työtämme ja nopeuttavat prosessia huomattavasti. Odotan kovasti sitä hetkeä, kun digilaitteita aletaan käyttää nykyistä tehokkaammin. Suunnitteludataa on jo niin paljon satavilla digitaalisessa muodossa, ja nyt viimeinen haaste on saada se kulkemaan sujuvasti sovellusten välillä.


52 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page