top of page
  • Writer's pictureVirve Juhola

Uudenlainen energiaekosysteemi tuottaa Trimblen toimitilojen lämmityksen ja jäähdytyksen

Päivitetty: 10. kesäk. 2021

Trimblen uusien toimitilojen ja koko Espoon Hatsinanpuiston alueen lämmitys ja jäähdytys tuotetaan Fortumin räätälöimällä kokonaisvaltaisen energiatehokkaalla ratkaisulla. Päästöttömällä sähköllä toimivaa järjestelmää palvelevat ensi kertaa teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumput. Trimble NIS -verkkotietojärjestelmä oli Fortumille oleellinen työkalu tässäkin hankkeessa.


Espoon Leppävaaran OOPS-toimistokampusta varten luotiin oma alueellinen energiaekosysteemi asiakkaan ja toimitilojen käyttäjien tarpeiden mukaan. Miksi tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, mihin se perustuu ja miten se toimii?


– Kyseessä on monivuotinen hanke, joka lähti käyntiin, kun NCC ryhtyi kehittämään Hatsinanpuiston aluetta ja haki siihen energiakumppania, kertoo myyntipäällikkö Tuomas HytönenFortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta. – Fortum oli halukas kehittämään alueelle kokonaisratkaisun, koska lähellä oli jo valmiiksi yhtiömme lämpölaitos, jota hyödyntämällä tontille pystytään tuomaan tehokkaasti ja keskitetysti sekä lämmitystä että jäähdytystä.– Lähdimme rakentamaan uudenlaista ratkaisua. Perinteistä mallia ei missään vaiheessa haettukaan, vaan nimenomaan lämmityksen ja jäähdytyksen kokonaisuutta. Uudessa ratkaisussa käytetään ensimmäistä kertaa Fortumin historiassa teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppuihin perustuvaa vesikiertoista järjestelmää, jolla pystytään tuottamaan sekä lämpöä että jäähdytystä. Samaan yhteyteen perustettiin matalalämpöverkko, jolla pystytään tuottamaan lämpöä pienemmällä tehonkulutuksella ja alemmalla lämpötilalla. Lämpö tuotetaan hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä, Hytönen kertoo.


Fortumin laitos palvelee koko Hatsinanpuiston eli noin 80 000 m2:n aluetta, ja sillä on kapasiteettia tarvittaessa myös läheiselle Perkkaan ja Vermon alueelle. Yhtiöllä on kaukolämpöverkkoa pelkästään Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella yli 870 kilometriä, ja sen piiriin kuuluu noin 200 000 asiakastaloutta. Koko kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoa hallitaan ja ylläpidetään Trimble NIS -verkkotietojärjestelmällä.

Trimble NIS-verkkotietojärjestelmä on päivittäisessä käytössä Fortumin myynnissä, rakennuttamisessa ja verkon kunnossapidossa sekä suunnittelussa – niin myös tässäkin hankkeessa. Järjestelmään dokumentoidaan kaikki verkkoon liittyvä tieto niin uusien kohteiden suunnittelua kuin olemassa olevan verkon ylläpitoakin varten. Ohjelmistolla on organisaatiossa kymmeniä käyttäjiä. Järjestelmällä on merkittävä rooli myös uudenlaisten, vastuullisten ratkaisujen taustavoimana.


Ratkaisun taustalta löytyvät määrätietoiset ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet


Yhteistyökumppaneina Trimble ja Fortum jakavat yhtenevät vastuullisuustavoitteet, joihin sisältyy esimerkiksi uuden teknologian hyödyntäminen ympäristöystävällisin ratkaisuin.


– Ratkaisun taustalta löytyy montakin tärkeää näkökulmaa, Hytönen jatkaa. – Fortumilla halutaan käyttää uutta teknologiaa, jota on aiemmin sovellettu asunnoissa mutta ei isomman alueen kattavaan tuotantoon. Halusimme varmistaa, miten paperilla erittäin ekologinen ratkaisu toimii käytännössä. Tällä alueella se onnistui hyvin, koska lähellä on taustatukena oma lämpölaitoksemme. OOPS-kampuksen toimistot eivät mene kylmäksi, vaikka pumppujärjestelmään tulisi katkos, Hytönen lupaa.


– Ekologisuus ja paikallinen tuotanto ovat meille tärkeitä arvoja, sillä tähtäämme muiden isojen energiayhtiöiden lailla kivihiilettömään tuotantoon. Oma tavoitteemme on onnistua tässä vuoteen 2025 mennessä eli 10 vuotta aikaisemmin kuin Suomessa on asetettu tavoitteeksi. Silloin sulkeutuu viimeinen kivihiililaitoksemme Espoon Suomenojalla. Sen tuotanto korvataan uusiutuvia energianlähteitä ja bioenergiaa käyttävillä laitoksilla, jollainen Fortumilla on esimerkiksi Espoon Kivenlahdessa. Kaikkein kovimpien pakkasten lisälämpö varmistetaan maakaasulla. Lisäksi hyödynnämme teollisuuden ja datakeskusten hukkalämpöjä sekä tulevaisuudessa myös geotermistä lämpöenergiaa. Kaiken kaikkiaan ajatuksena on siirtyä hajautettuun tuotantoon eli hyödyntämään enemmän alueellisia yksiköitä ja energiamuotoja. Hatsinanpuiston ratkaisu tukee tätä isoa strategiaa ja vastaa samalla sekä asiakkaan tarpeisiin että Trimblen ja Fortumin ympäristö- ja vastuullisuustavoitteisiin, Hytönen sanoo.
Olemassa olevaa lämpölaitosta pystytään ajamaan rinnakkain ja ristiin uuden laitoksen kanssa, joka liittyy olemassa olevaan verkkoon.


– Hatsinanpuistossa on oma verkkonsa, mutta lämpölaitos on liitetty isompaan verkostoon, jolla pystytään turvaamaan jatkuva lämmöntuotanto, Hytönen selventää. – Myös alueen jäähdytysverkko laajenee, ja sitä tarjotaan Vermon alueen tuleviin kiinteistöihin. Järjestelmällä on siis mahdollista palvella lähialueen ja Pohjois-Leppävaaran asukkaita laajemminkin. Junaradan pohjoispuolen mahdollisuuksia ei ole vielä suunniteltu.


– Arvolupauksemme on toimintavarma ja huoleton energiaratkaisu, jossa paikallista energiantuotantoa varmistaa perinteinen kaukolämpö. Vastaamme siis energian kestävästä tuotannosta ja jakelusta. Ratkaisu toimitetaan kohteen suunnittelijoiden laatiman lämpötehovaatimuksen mukaisesti tekniseen tilaan asti, ja matkan varrella käydään aktiivista vuoropuhelua tehontarpeen ja putkiliittymien selvittämiseksi aina varhaisesta hankesuunnitteluvaiheesta lähtien Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän avulla.


98 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page